Bilgi Güvenliği Politikamız   İş Sürekliliği Politikamız    KVKK Gizlilik Politikamız   KVKK Aydınlatma Metni
İmece Destek Ve Danışmanlık

İMECE Destek Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sigorta sektöründeki önemli bir ihtiyacı karşılamak ve sigorta şirketlerine entegre çözümler üreterek Sağlık Sigortaları konusunda servis sunmak üzere 2014 yılında faaliyete geçmiştir.

23 Yıllık Sigortacılık tecrübesine sahip olan yönetim kadrosu ile Sağlık Sigortacılığının gelişiminde önemli adımlardan biri olan standart ürünler ile hizmet sunmak yerine talebe göre dizayn edilmiş ürünleri ve fiyatlandırmaları yaparak, proje bazlı çalışmalarıyla her bir Sigorta Şirketi’nin kurumsal kimliğine uygun ve yine Sigorta Şirketlerinin kurumsal kimliği ile hareket ederek, sektöre maliyetleri yönetilebilir ürün alt yapıları ile fayda sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

İlk olarak Halk Sigorta ile başladığı bu yolda, sırasıyla Güneş Sigorta, Türk Nippon Sigorta, Unico Sigorta, Doğa Sigorta ve Ethica Sigorta ile çeşitli projelere imza atmış ve hızla sigortacılıkta fark yaratmaya devam etmektedir.

MUHİTTİN YURT

1966 Fatsa/Ordu Doğumludur. İlk, Orta ve Lise Tahsilini memleketinde tamamlayan Sn. Yurt Üniversite Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde yapmıştır. Çalışma hayatının ilk yıllarında da Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsünde Sigortacılık Yüksek Lisan Eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında tamamladığı Üniversite eğitiminin ardından kısa süreli öğretmenlik ve askerlik hizmetini yerine getiren Sn.Yurt Haziran 1991 yılında Sigorta Murakabe Kurulunda Aktüer Yardımcısı olarak Sigorta sektörüne giriş yapmıştır. Haziran 1995'de yeterliğini alarak Aktüer olan Muhittin Yurt Kasım 1995 de Sigorta Murakabe Kurulundaki görevinden ayrılarak yeni kurulmakta olan Demir Hayat Sigorta A.Ş. de Aktüerya, Risk Analizi ve Reasüranstan sorumlu Grup Müdürü olarak direkt Genel Müdüre bağlı bir pozisyonla özel sektörde ilk görevine başlamıştır.Aynı şirkette Ocak 1997 de Teknik Ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Sn. Yurt, Temmuz 2000 de Genel Müdür Vekili ve Ocak 2001 den itibaren de Genel Müdür olarak söz konusu şirkette Kasım 2003'e kadar çalışmıştır. Sn.Yurt Haziran 2002-Mart 2003 döneminde Demir Sigorta A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da çalışmıştır. Sn.Yurt Demir Hayat Sigorta A.Ş. deki çalışma hayatında şirketin kuruluşunu takip eden süreçlerde tüm teknik alt yapının kurulması, Türkiye de ilk defa gün bazlı kar payı esası ile çalışan Birikimli Hayat Sigortası Kar Payı uygulamalarının hayata geçirilmesi, şirketin Özel Sağlık Sigortası uygulamalarında yeni ürün tasarımları ve geliştirilmesi ile sektörde ölçek büyüklüğü olan Pazar Payı kazandırılması gibi son derece olumlu iş sonuçlarına imza atmış ve başarı ile yürütmüştür. Demir Hayat Sigorta A.Ş. deki kısıtlı bütçe imkanlarına rağmen Sağlık Ve Hayat Sigortacılığı ile ilgili yazılımın geliştirilmesine ekibiyle birlikte liderlik yapmış ve halen sektördeki bir çok önemli oyuncu tarafından kullanılmakta olan Sağlık Sigortacılığı Uygulamasını hayata geçirmiştir. Kasım 2000'deki ulusal ekonomideki kriz ve ardından Bankacılık Sektöründe yaşanan buhran sırasında TMSF ye devri yapılan Demirbank'a rağmen şirketin faaliyetlerinde aksama olmaksızın çalışmalarını sürdürebilmesini sağlamıştır. Aralık 2003 de Genel Yaşam Sigorta A.Ş. de Genel Müdür olarak göreve başlayan Muhittin Yurt bu görevini Mayıs 2011' e kadar sürdürmüştür. Sn.Yurt Genel Yaşam Sigorta A.Ş. deki görevine başlaması ile şirketin yeniden yapılandırılması sürecini başlatmış ve 3 yıl gibi kısa bir süre içinde şirketin %10 seviyelerinde pazar payı ile Sağlık Sigortalarında pazarın 4. büyük şirketi olmasını sağlamıştır. Söz konusu ölçeği de şirketten ayrıldığı döneme kadar güçlendirerek korumayı başarmıştır. Bu dönem içerisinde Sektörde yeni gelişen bir çok alanda Şirketinin önemli roller üstlenmesini ve önemli sonuçlar elde etmesini sağlamıştır. Bunlardan bir kaçını şöyle özetleyebiliriz: Seyahat Sağlık Sigortalarının gelişiminde ilk harekete geçen şirketlerden biri olmuş ve sektörün 4. sırasın da olmasına rağmen seyahat sigortalarında 2. büyük prim hacmine erişen şirket olarak teknik karlılığı yüksek bu alanda verimlilik sağlayarak şirketin gelişimine önemli katkılar yapmıştır. Acil Vakalar Sigortası ürününü ilk geliştiren şirket olmuş ve bu alanda gerek promosyonel ürün olarak kullanılması ve gerekse Call Centerlar yolu ile satışı gibi örnekler ile sektöre bu alanda yeni ürünler geliştirilmesinde örnek şirket olmuş ve çeşitli iş modellerinin gelişiminde liderlik yapmıştır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerli Özel Sağlık Sigortası poliçesi ile sadece SGK payının üzerindeki farkları teminat altına almış ve Tamamlayıcı Sigortaya yönelik ilk örneklerin uygulamaya geçirilmesini sağlamıştır. Genel Müdürlüğü süresince; şirketin Seyahat Sigortalarının gelişiminde paket tur teminatı, erken rezervasyon iptal sigortası gibi yenilikçi uygulamaları ilk geliştiren şirket olmasına liderlik yapmıştır. Sağlık Sigortacılığının gelişiminde önemli adımlardan biri olan standart ürünler ile müşteriye hizmet sunmak yerine müşterinin taleplerine göre dizayn edilmiş ürünleri ve fiyatlandırmaları yaparak müşteri taleplerini yönetmek ve hizmeti sunmak yaklaşımı ile sektöre önderlik yapmıştır. Sağlık Sigortalarında yerinde Mobil Laboratuar hizmeti gibi uygulamalar ile Sağlık Sigortacılığının önemli misyonlarından biri olan işgücü kaybını asgariye indirmek konusunda müşterilere alternatifler yaratarak sigortacılıkta paydaşlık anlayışının gelişimine katkı sağlamıştır. Muhittin Yurt Sigorta sektöründeki uzun yıllara matuf çalışmaları sırasında TSRSB Yönetim Kurulu Üyeliği (3 Dönem), Sigorta Bilgi Merkezi Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Aktüerler Derneği Genel Sekreterliği gibi görevler ile sektör adına önemli görevlerde bulunmuş ve sektöre katkı sağlamıştır.

Her bir bireyin sahip olması gereken öz değerler yanında; Samimiyet, Tutarlılık, Devamlılık, Etik Ve Matematik özellikle hassasiyet gösterdiğimiz değerlerimizdir. 23 yıllık çalışma hayatımızda elde ettiğimiz tüm olumlu sonuçların bu beş özel değer kaynaklı olduğu tecrübesi ile yola çıkıyoruz. Gerek iş ve çözüm ortaklarımızla ve gerekse müşterilerimizle kuracağımız her ilişkinin bu temellerden taviz verilemez koşullarda olması birincil önceliğimiz olacaktır. 23 yıllık sigortacılık tecrübesi ile birlikte;

Sağlık Sigortacılığının son 17 yılında erişilmiş geniş tecrübe, Sektörde 2006-2011 yılları arasında sektör adına yönetim sorumluluğu temsiliyeti ile oluşmuş bilgi birikimi, Çalışma hayatı boyunca binlerce müşteri ve aracının ihtiyaçlarına inovatif çözümler üretme becerisini göstermiş iş geçmişi, Sektör oyuncularının gerek teknik ve gerekse mali sonuçlarını analiz edebilecek bilgi ve yetkinlik, Sektör oyuncularının sermaye yapısından yönetim anlayışlarına kadar bir çok olguyu izleyebilme ve yorumlayabilme becerisi ile olası iş sonuçları sebebiyle söz konusu oyuncuların kurumsal politika değişikliklerini öngörebilme becerisi, Türkiye Sigorta Birliğinden Sigorta Bilgi Merkezine, Sigorta Tahkim Komisyonuna ve benzeri sigortacılık ile ilgili bir çok kurumsal yapının misyonlarına dair bilgi ve deneyim ile sigortalılara doğru yönlendirmeleri yapabilme kabiliyeti, olarak özetlenebilir.

Hedeflerimiz: Ülkemizdeki girişimcilerin ve yatırımların ülke geneline yayılması, kişi başına GSMH'daki gelişim ile tüm vatandaşlarımızın satın alma gücündeki artış, metropoller dışında da gelişmekte olan istihdam ve yatırımlar ile ortaya çıkan sigorta ihtiyaçları, değişen Ceza Kanunu ile paralel gelişen sorumlulukların bireylerin ve kurumların üzerinde yarattığı risklerin sigorta teminatı altına alınması ihtiyacındaki hızlı gelişim gibi tespitler ışığında; Sağlık Sigortacılığının yakın geleceğinde olası değişimler ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığının gelişiminde sigorta şirketi paydaşlarımız ile sağlık hizmeti sunucularını müşteri odaklı çözümler ile bir araya getirerek misyon üstlenmek, özellikle Özel Sağlık Sigortacılığındaki kurumsal müşterilerdeki primi oluşturan temel olgunun geçmişte ödenmiş tazminatlar olması gerçeğinden yola çıkarak aktüeryal bakış açısı ve sektörel tecrübemiz ile bu maliyetlerin doğru oluşmasını sağlayacak risk analizi, anlaşmalı kurum yönetimi ve tercihi konularında somut yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunmak. Sigortacılığın teminat vermek kadar verilen teminat sonucu oluşan hasar/tazminatların maliyetlerini yönetmelerinin önemi konusunu öncelikle ele almak ve müşterilerimizin tazmin edilen zararlarından doğan olası prim artışlarını yönetmek. Sermayedar kimliği büyük ölçüde globalleşmiş olan Sigorta Şirketlerinin müşterilerinin, yurdumuz insanları ve girişimcileri olduğu gerçeği ile müşterilerimizin özgün davranış ve beklentilerini yönetebilen yerel bir kimliği temsil eden anlayışlar ile hizmette bulunmak öncelikli hedeflerimizdir.

Şirket bilgileri

İmece Destek Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş

Esentepe Mah. Matbuat Sok. No:5 Kat:1
Şişli/İSTANBUL

Şirket detayları

E-mail adresi:
info@imecedestek.com

08:30 ~ 17:30 arası

İLETİŞİM

+90 (212) 585 13 31